شهريور
3
1395

پاسخنامه امتحان نهایی 3 شهریور 95 سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی | چهارشنبه

برچسب ها: پاسخنامه امتحان نهایی 3 شهریور 95، دانلود پاسخنامه امتحان نهایی چهارشنبه 3 شهریور 95 | پیش دانشگاهی و سوم، سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نهایی سوم و پیش دانشگاهی امروز چهارشنبه 3 شهریور 1395، دانلود پاسخنامه تشریحی زیست شناسی 2 و آزمایشگاه امتحان نهایی سوم تجربی 3 شهریور 95، دانلود پاسخنامه تشریحی و سوالات امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی 3 شهریور 95، دانلود پاسخنامه و سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال سوم ریاضی 3 شهریور 95، دانلود پاسخنامه تشریحی و سوالات امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی 3 شهریور 95


پاسخنامه امتحان نهایی 3 شهریور 95 سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی | چهارشنبه

ساعت 12 اضافه شد

کلید سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نهایی چهارشنبه 3 شهریور 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جبر و احتمال (ریاضی و فیزیک) چهارشنبه 3 شهریور 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی 2 و آزمایشگاه (علوم تجربی) چهارشنبه 3 شهریور 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ ایران و جهان 2 (علوم انسانی) چهارشنبه 3 شهریور 95

=======================

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک (ریاضی و فیریک) 3 شهریور 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک (علوم تجربی) 3 شهریور 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی (علوم انسانی) 3 شهریور 95

منبع:آموزش و پرورش/

دانلود پاسخنامه تشریحی و سوالات امتحان نهایی شهریور 95 | پیش دانشگاهی

برای دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی تمام دروس سوم دبیرستان شهریور 95 اینجا کلیک کنید


برچسب ها: سوالات | پاسخ تشریحی | زیست شناسی 2 | چهارشنبه 3 شهریور 95 | با پاسخ، سوالات و پاسخ تشریحی زیست شناسی 2 نهایی سوم تجربی 3 شهریور 95، سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی 3 شهریور 95، پاسخنامه امتحانات 3 شهریور 95 , پاسخ تشریحی زیست 2 سوم تجربی 3 شهریور 95 , جواب امتحان نهایی جبر و احتمال 3 شهریور 95 , جواب فیزیک پیش دانشگاهی تجربی 3 شهریور 95 , پاسخ تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی شهریور 95 , دانلود پاسخنامه فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 95 , جواب سوالات ادبیات فارسی پیش انسانی 3 شهریور 95 , پاسخنامه زیست سوم دبیرستان 3 شهریور 95 , سوالات زیست شهریور 95 با پاسخ , پاسخ امتحان فیزیک پیش شهریور 95 , پاسخنامه جبر و احتمال شهریور 95 ,
شهريور
3
1395

پاسخنامه امتحان نهایی جبر و احتمال 3 شهریور 95 سوم ریاضی

برچسب ها: پاسخنامه امتحان نهایی جبر و احتمال شهریور 95، پاسخنامه امتحان نهایی جبر و احتمال 3 شهریور 95، پاسخ تشریح امتحان نهایی جبر و احتمال سوم | 3 شهریور 95 | کلید سوالات، سوالات و پاسخنامه امتحان نهايي جبر و احتمال سال سوم رشته رياضي فيزيك، آرشیو کامل امتحانات نهایی جبر و احتمال سال سوم دبیرستان


پاسخنامه امتحان نهایی جبر و احتمال 3 شهریور 95 سوم ریاضی

ساعت 12 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی جبر و احتمال شهریور 95

پاسخنامه امتحان نهایی جبر و احتمال 3 شهریور 95 سوم ریاضی


برچسب ها: پاسخنامه امتحان نهایی جبر و احتمال شهریور 95، پاسخنامه امتحان نهایی جبر و احتمال 3 شهریور 95، پاسخ تشریح امتحان نهایی جبر و احتمال سوم | 3 شهریور 95 | کلید سوالات، سوالات و پاسخنامه امتحان نهايي جبر و احتمال سال سوم رشته رياضي فيزيك، آرشیو کامل امتحانات نهایی جبر و احتمال سال سوم دبیرستان

 

شهريور
3
1395

پاسخنامه امتحان نهایی زیست شناسی 2 سوم تجربی 3 شهریور 95

برچسب ها: پاسخنامه امتحان نهایی زیست شناسی سوم شهریور 95، پاسخنامه امتحان نهایی زیست شناسی سوم 3 شهریور 95، سوالات و پاسخ تشریحی زیست شناسی 2 و آزمایشگاه امتحان نهایی سوم تجربی 3 شهریور 95، دانلود سوالات و پاسخنامه زیست شناسی 2 نهایی سوم تجربی 3 شهریور 95، پاسخنامه تشریحی و سوالات امتحان نهایی زیست شناسی سوم تجربی 3 شهریور 95، سوالات و پاسخ تشریحی زیست شناسی 2 نهایی سوم تجربی 3 شهریور 95، سوالات | پاسخ تشریحی | زیست شناسی 2 | چهارشنبه 3 شهریور 95 | با پاسخ


پاسخنامه امتحان نهایی زیست شناسی 2 سوم تجربی 3 شهریور 95

ساعت 12 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی زیست شناسی (2) 3 شهریور 95

پاسخنامه امتحان نهایی زیست شناسی 2 سوم تجربی 3 شهریور 95


برچسب ها: پاسخنامه امتحان نهایی زیست شناسی سوم شهریور 95، پاسخنامه امتحان نهایی زیست شناسی سوم 3 شهریور 95، سوالات و پاسخ تشریحی زیست شناسی 2 و آزمایشگاه امتحان نهایی سوم تجربی 3 شهریور 95، دانلود سوالات و پاسخنامه زیست شناسی 2 نهایی سوم تجربی 3 شهریور 95، پاسخنامه تشریحی و سوالات امتحان نهایی زیست شناسی سوم تجربی 3 شهریور 95، سوالات و پاسخ تشریحی زیست شناسی 2 نهایی سوم تجربی 3 شهریور 95، سوالات | پاسخ تشریحی | زیست شناسی 2 | چهارشنبه 3 شهریور 95 | با پاسخ

 

شهريور
3
1395

پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک پیش 3 شهریور 95 تجربی و ریاضی

برچسب ها: پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک پیش شهریور 95، پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک پیش 3 شهریور 95 تجربی و ریاضی، پاسخنامه و کلید سوالات امتحان فیزیک پیش | 3 شهریور 95 | ریاضی و تجربی، سوالات و پاسخنامه امتحان نهايي فيزيك پيش دانشگاهي رياضي فيزيك، دانلود سوالات امتحان نهایی پیش دانشگاهی شهریور سال 95 + جواب، آرشیو کامل امتحانات نهایی فیزیک رشته ریاضی پیش دانشگاهی، سوالات پاسخنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی شهریور 95-96، سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی 3 شهریور 95


پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک پیش 3 شهریور 95 تجربی و ریاضی

ساعت 12 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک پیش 3 شهریور 95


پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک پیش 3 شهریور 95 تجربی و ریاضی


برچسب ها: پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک پیش شهریور 95، پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک پیش 3 شهریور 95 تجربی و ریاضی، پاسخنامه و کلید سوالات امتحان فیزیک پیش | 3 شهریور 95 | ریاضی و تجربی، سوالات و پاسخنامه امتحان نهايي فيزيك پيش دانشگاهي رياضي فيزيك، دانلود سوالات امتحان نهایی پیش دانشگاهی شهریور سال 95 + جواب، آرشیو کامل امتحانات نهایی فیزیک رشته ریاضی پیش دانشگاهی، سوالات پاسخنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی شهریور 95-96، سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی 3 شهریور 95

مرداد
31
1395

نتیجه بازی رئال مادرید و سوسیداد 31 مرداد 95 | گلها و خلاصه دیشب

برچسب ها: رئال مادرید :: ورزش 3، ویدیو ورزش 3 | رئال سوسیداد ۰-۴ رئال مادرید(گل های بازی)، نتیجه بازی رئال مادرید رئال سوسیداد 11 اردیبهشت 95 | خلاصه و گلها امروز، نتیجه بازی رئال مادرید و رئال سوسیداد 11 اردیبهشت 95 | گلها و خلاصه امروز، آپارات - رئال مادرید، خلاصه بازی: رئال مادرید 3-1 رئال سوسیداد، برچسب نتیجه بازی دیشب رئال مادرید، برچسب بازی رئال مادرید رئال سوسیداد، نتیجه بازی رئال مادرید و رئال سوسیداد 11 اردیبهشت 95 + گلها و خلاصه، اخبار رئال مادرید


نتیجه بازی رئال مادرید و سوسیداد 31 مرداد 95 | گلها و خلاصه دیشب

برای مشاهده نتیجه نهایی و دانلود گلها و خلاصه اینجا کلیک کنید

ترکیب اصلی رئال سوسیداد- رئال مادرید

رئال مادرید در اولین دیدارش در رقابت های فصل جدید لالیگا میهمان رئال سوسیداد است.

 

به گزارش "ورزش سه"، در این دیدار چند بازیکن اصلی رئالی ها از جمله کیلور ناواس، کریس رونالدو و بنزما حضور ندارند و زین الدین زیدان تیمش را با ترکیبی نسبتا متفاوت راهی میدان کرده است.

 


سوسیداد: خرونیمو رویی، خوسبا سالدوآ، میکل گونسالس، انیگو مارتینس، یوری برچیچه، ایارامندی، برگارا، کونچا، سوروتوسا، اویارسابال، خوانمی


رئال: کاسیا، کارواخال، واران، راموس، مارسلو، کاسمیرو، کروس، کوواچیچ، بیل، آسنسیو، مواراتا

 

پیش بازی رئال سوسیداد - رئال مادرید

دو تیم رئال  سوسیداد و رئال مادرید ، امشب در هفته اول لالیگا در ورزشگاه مونیسیپال آنوئتا شهر سن سباستین به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

 

به گزارش "ورزش سه"،‌ رئال در حالی فصل جدید را آغاز می‌کند که هنوز کریستیانو رونالدو، فوق ستاره خود را به دلیل مصدومیت و نا آمادگی در اختیار دارد.

 

رونالدو در فینال یورو 2016 دچار مصدومیت شد و هنوز نتوانسته به مرز آمادگی صد در صدی برسد. امروز نیز او برای رئال به میدان نخواهد رفت و باید شاهد بازی کردن خامس رودریگس یا مارکو آسنسیو باشیم.

 

این فصل، لالیگا برای رئال اهمیت بسیار بالایی دارد. ناکامی رئال در کسب این جام در طی سال‌های اخیر باعث شده تا این جام به اولویت اصلی سپیدپوشان تبدیل شود و آنها در تلاش باشند تا شروع خوبی در لیگ داشته و برای قهرمانی از روز اول بجنگند.

 

 

5 تقابل اخیر دو تیم کاملا به نفع رئال مادرید است. در حقیقت در این 5 تقابل 4 پیروزی برای رئال بدست آمده و 1 پیروزی برای رئال سوسیداد.

 

کیلور ناواس،‌په په، رونالدو و کوئنترائو به دلیل مصدومیت این بازی را از دست داده اند. لوکا مودریچ به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیمش نیست و کریم بنزما نیز احتمالا به دلیل مصدومیت در میدان غایب خواهد بود.

 

انتهای پیام/

منبع: ورزش 3

مرداد
31
1395

زمان اختتامیه المپیک 2016 | مراسم اختتامیه ریو

برچسب ها: زمان اختتامیه المپیک 2016، زمان دقیق اختتامیه المپیک 2016، ساعت اختتامیه المپیک 2016، ساعت دقیق اختتامیه المپیک 2016، اعلام زمان رقابت‌هاي المپيك 2016 ريو، زمان اختتاميه المپيك 2016 ريو، تاریخ و ساعت دقیق اختتامیه المپیك 2016 ریو، تاریخ و زمان المپیک ریو 2016 در برزیل، زمان اختتاميه المپيك 2016 ريو، زمان اختتامیه المپیك 2016 ریو، بازیهای المپیک ریو 2016 (15-31 مرداد 1395)، پخش آنلاین اختتامیه المپیک 2016 + فرکانس کانال های پخش اختتامیه، ساعت پخش مستقیم زنده مراسم اختتامیه المپیک 2016 ریو 1 شهریور 1395، اختتامیه المپیک 2016 ریو


زمان اختتامیه المپیک 2016 | مراسم اختتامیه ریو

تاریخ دقیق مراسم : 1 شهریور 95

ساعت دقیق مراسم : 3:30 بامداد

دانلود فیلم کامل مراسم اختتامیه المپیک 2016

مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۱۶ ریو  ۳۱ مرداد ماه (بامداد دوشنبه) برگزار می شود. در این بازی ها ۳۰۱ مدال طلا توزیع شد که بیشترین سهم را در این میان دوومیدانی و شنا با ۴۷ و ۳۴ مدال طلا در اختیار دارند.

تاریخ و ساعت دقیق اختتامیه المپیک ۲۰۱۶ ریو

کمیته برگزاری المپیک ریو دوژانیرو خبر بدی را به دوستداران این مسابقات داد و اعلام کرد که پله اسطوره فوتبال در مراسم اختتامیه نیز حضور نخواهد داشت.

مسابقات روز آخر نیز ۲ ساعت زودتر از سایر روزها برگزار خواهد شد.ایران در روز آخر مسابقات ۲ورزشکار در رشته ورزشی کشتی آزاد دارد.

انتهای پیام/

زمان اختتامیه المپیک 2016 | مراسم اختتامیه ریو

منبع: شبکه ورزش


برچسب ها: زمان اختتامیه المپیک 2016، زمان دقیق اختتامیه المپیک 2016، ساعت اختتامیه المپیک 2016، ساعت دقیق اختتامیه المپیک 2016، اعلام زمان رقابت‌هاي المپيك 2016 ريو، زمان اختتاميه المپيك 2016 ريو، تاریخ و ساعت دقیق اختتامیه المپیك 2016 ریو، تاریخ و زمان المپیک ریو 2016 در برزیل، زمان اختتاميه المپيك 2016 ريو، زمان اختتامیه المپیك 2016 ریو، بازیهای المپیک ریو 2016 (15-31 مرداد 1395)، پخش آنلاین اختتامیه المپیک 2016 + فرکانس کانال های پخش اختتامیه، ساعت پخش مستقیم زنده مراسم اختتامیه المپیک 2016 ریو 1 شهریور 1395، اختتامیه المپیک 2016 ریو

مرداد
31
1395

دانلود کامل مراسم اختتامیه المپیک 2016 ریو

برچسب ها: دانلود اختتامیه المپیک 2016، دانلود فیلم اختتامیه المپیک 2016، دانلود مراسم اختتامیه، دانلود فیلم مراسم اختتامیه المپیک 2016، دانلود مراسم کامل اختتامیه المپیک 2016، دانلود فیلم مراسم کامل اختتامیه المپیک 2016، دانلود کامل افتتاحیه المپیک ریو 2016 + عکس، دانلود فیلم مراسم اختتامیه المپیک ریو 2016 برزیل، دانلود رایگان مراسم کامل افتتاحیه المپیک 2016 بدون سانسور، دانلود اختتامیه المپیک 2016، دانلود اختتامیه المپيك 2016 ريو، دانلود افتتاحیه المپيك 2016 ريو، دانلود مراسم افتتاحیه المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل بدون سانسور، دانلود مراسم افتتاحیه و اختتامیه المپیک ریو 2016 برزیل رایگان، پخش آنلاین اختتامیه المپیک 2016 + فرکانس کانال های پخش اختتامیه، عکسها و فیلم مراسم اختتامیه المپیک ریو 2016


دانلود کامل مراسم اختتامیه المپیک 2016 ریو

تاریخ دقیق مراسم : 1 شهریور 95

ساعت دقیق مراسم : 3:30 بامداد

لینک دانلود فیلم کامل مراسم اختتامیه المپیک 2016 ریو

دانلود فیلم خلاصه مراسم اختتامیه المپیک 2016 ریو - لینک مستقیم

حجم فیلم خلاصه : 435 مگابایت


مراسم اختتامیه المپیک ریو 2016 در ریو برگزار شد

این مراسم ابتدا با حرکات موزون افراد آغاز شد؛ این افراد، با نمایش‌های خود، تصویر لوگوی المپیک ریو، مجسمه مسیح، نقشه کشور برزیل و لوگوی المپیک را مجسم کردند. در ادامه، برخی خوانندگان، به اجرای برنامه خود پرداختند. 

اختتامیه المپیک ریو 2016

در ادامه، با اجرای سرود برزیل، پرچم این کشور در ورزشگاه به اهتزاز در آمد. 

اجرای سرود برزیل در اختتامیه المپیک ریو 2016ًَ

در ادامه با ورود پرچم تمام کشورهای حاضر در رقابت‌ها، برخی ورزشکاران هر کشور وارد ورزشگاه شدند و رژه رفتند. هرچند رژه با نظم و ترتیب مراسم افتتاحیه برگزار نشد. 

رژه کاروان‌ها در اختتامیه المپیک ریو 2016

و تنها نشانه از ایران در مراسم اختتامیه المپیک ریو 2016؛ کاروان  ایران در اختتامیه المپیک شرکت نکرد. 

پرچم ایران در اختتامیه المپیک ریو 2016

بایلز، نابغه ژیمناستیک ایالات متحده، پرچم‌دار این کشور در مراسم اختتامیه المپیک ریو است.

 
سیمون بایلز، پرچم‌دار ایالات متحده آمریکا در اختتامیه المپیک ریو 2016

پس از رژه تمام کاروان‌ها، مراسم رقص و آواز انجام شد

مراسم اختتامیه المپیک ریو 2016

 پس از آن، با نمایشی مرتبط به فرهنگ ژاپنی، به استقبال المپیک توکیو 2020 رفته شد. 

مراسم اختتامیه المپیک ریو 2016

همچنین لحظات فراموش‌نشدنی از المپیک به نمایش درآمد که در این بین، به مدال برنز کیمیا علیزاده نیز اشاره شد.  در ادامه نیز مراسم اهدای مدال دوی ماراتن که از نماد‌های المپیک به شما می‌آید برگزار شد. 

مراسم اختتامیه المپیک ریو 2016

سپس پس از مراسمی کوتاه، پرچم یونان به اهتزاز درآمد و البته پرچم المپیک پایین آمد تا تحویل نمایندگان ژاپن شود. پس از آن نیز سرود ملی ژاپن خوانده شد و پرچم این کشور نیز به اهتزاز درآمد. در این بین، به زبان‌های مختلف، از ریو برای میزبانی المپیک تشکر شد. 

در مراسمی جالب و ابتکاری نیز نخست وزیر ژاپن در ورزشگاه حاضر شد و پس از این رویداد، نمایش‌های مختلفی ارائه شد. 

مراسم اختتامیه المپیک ریو 2016

در توکیو یکدیگر را خواهیم دید! 

مراسم اختتامیه المپیک ریو 2016

رییس جمهور برزیل در ادامه مراسم صحبت کرد و توماس باخ، رییس کمیته بین‌المللی المپیک را دوست برزیل و ریو خواند. توماس باخ نیز در صحبت‌های خود، دوباره به موضوع حضور تیم مهاجران در المپیک اشاره کرد که این موضوع با تشویق تماشاگران حاضر در استادیوم روبه‌رو شد. 

و در نهایت، پس از دو ساعت و نیم مراسم مختلف، مشعلی که 15 روز پیش روشن شده بود خاموش شد تا ریو دو ژانیرو، با تمام اتفاقات خود، به تاریخ بپیوندد! 

مشعل المپیک ریو 2016

خداحافظ ریو! 

 

مرداد
31
1395

برنامه کشتی آزاد رضا یزدانی و میثم نصیری در المپیک 2016 ریو یکشنبه 31 مرداد 95

برچسب ها: برنامه کشتی آزاد رضا یزدانی و میثم نصیری در المپیک 2016 ریو یکشنبه 31 مرداد 95، ساعت کشتی رضا یزدانی و میثم نصیری در المپیک 2016 | نتیجه و فیلم، کشتی آزاد المپیک ریو 2016؛ یزدانی و نصیری حریفان خود را شناختند، زمان کشتی‌های یزدانی و نصیری تغییر کرد، روز سخت در انتظار رضا یزدانی، زمان رقابت های کشتی آزاد المپیک 2016 ریو، زمان پخش "مسابقات کشتی" ورزشکاران ایرانی در المپک ریو


برای مشاهده نتیجه نهایی و فیلم کامل بازیها اینجا کلیک کنید

برنامه کشتی آزاد رضا یزدانی و میثم نصیری در المپیک 2016 ریو یکشنبه 31 مرداد 95 در ادامه مطلب,

برنامه کشتی آزاد ایران در المپیک 2016 یکشنبه 31 مرداد 95 , ساعت کشتی رضا یزدانی در المپیک 2016 , برنامه کشتی آزاد المپیک 2016 امروز 31 مرداد 95 , زمان مسابقه کشتی رضا یزدانی در المپیک 2016 , ساعت کشتی میثم نصیری در المپیک 2016 , کشتی رضا یزدانی در المپیک 2016 چه ساعتی است؟ , نتیجه و فیلم کشتی رضا یزدانی در المپیک 2016 , نتیجه و فیلم کشتی میثم نصیری در المپیک 2016 , برنامه کشتی رضا یزدانی در المپیک 2016 ریو , رضا یزدانی , میثم نصیری , المپیک 2016 ریودوژانیرو , ساعت کشتی شانس مجدد رده بندی فینال رضا یزدانی و نصیری


برنامه کشتی آزاد رضا یزدانی و میثم نصیری در المپیک 2016 ریو یکشنبه 31 مرداد 95

با توجه به برگزاری مراسم اختتامیه رقابتهای المپیک، مسابقات کشتی امروز از ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت محلی (۱۶ به وقت تهران) آغاز می شود که میثم نصیری در وزن ۶۵ کیلوگرم در دور نخست به مصاف بوریسلاو نوواچکوف از بلغارستان می‌رود و رضا یزدانی با ابراهیم بلوکباشی از ترکیه روبرو می شود. 

طبق برنامه ریزی مسئولان برگزاری، مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال نیز از ساعت ۱۲:۴۵ به وقت محلی (۲۰:۱۵ به وقت تهران) آغاز خواهد شد. 

تیم ملی کشتی آزاد ایران در دو روز اول این رقابتها صاحب یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز شده است.

 کشتی            میثم نصیری          آزاد 65 کیلوگرم    مقدماتی  16:00

 کشتی             رضا یزدانی         آزاد 97 کیلوگرم    مقدماتی  16:16


برچسب ها: برنامه کشتی آزاد رضا یزدانی و میثم نصیری در المپیک 2016 ریو یکشنبه 31 مرداد 95، ساعت کشتی رضا یزدانی و میثم نصیری در المپیک 2016 | نتیجه و فیلم، کشتی آزاد المپیک ریو 2016؛ یزدانی و نصیری حریفان خود را شناختند، زمان کشتی‌های یزدانی و نصیری تغییر کرد، روز سخت در انتظار رضا یزدانی، زمان رقابت های کشتی آزاد المپیک 2016 ریو، زمان پخش "مسابقات کشتی" ورزشکاران ایرانی در المپک ریو

برنامه کشتی آزاد رضا یزدانی و میثم نصیری در المپیک 2016 ریو یکشنبه 31 مرداد 95

مرداد
31
1395

نتیجه بازی برزیل و آلمان 31 مرداد 95 فینال المپیک 2016 فیلم گلها و خلاصه

برچسب ها: نتیجه بازی برزیل و آلمان در فینال المپیک 2016، نتیجه بازی دیشب برزیل و آلمان 31 مرداد 95، فیلم خلاصه بازی برزیل و آلمان در فینال المپیک 2016، فیلم گلهای بازی برزیل و آلمان در فینال المپیک 2016، المپیک ریو 2016؛ پیش بازی برزیل - آلمان؛ فرصتی برای جبران، زمان بازی فینال المان برزیل المپیک 2016، زمان (تاریخ و ساعت) بازی فینال فوتبال المپیک 2016 | برزیل و آلمان، آلمان، حریف برزیل در فینال المپیک شد، دانلود خلاصه بازی برزیل آلمان فینال فوتبال المپیک 2016 | یکشنبه 31، نتیجه بازی دیشب برزیل آلمان فینال فوتبال المپیک 2016 ریو، آلمان حریف برزیل در فینال المپیک شد/ فرصت انتقام برای سلسائو، ساعت | زمان | نتیجه | فینال فوتبال برزیل المان | المپیک 2016 ریو، زمان برگزاری بازی فینال برزیل المان المپیک


نتیجه بازی برزیل و آلمان 31 مرداد 95 فینال المپیک 2016 فیلم گلها و خلاصه

------------------------------------------------------
در ضیافت پنالتی ؛ برزیل قهرمان المپیک 2016 ریو شد
------------------------------------------------------

دانلود فیلم خلاصه بازی برزیل 1-1 آلمان (پنالتی 5-4)

------------------------------------------------------
دانلود سوپرگل نیمار به آلمان از روی ضربه ایستگاهی

------------------------------------------------------
دانلود حواشی بازی برزیل و آلمان در فینال المپیک ریو

دانلود فیلم آغاز فینال فوتبال المپیک 2016 ریو با سوت فغانی
دانلود فیلم اشکها و لبخندها پس از پایان فینال داغ فوتبال المپیک
دانلود فیلم عملکرد فغانی در قضاوت بازی فینال فوتبال المپیک ریو
------------------------------------------------------

قهرمانی نفسگیر برزیل در فینال المپیک

برزیل موفق شد در ضربات پنالتی 5 بر 4 آلمان را شکست دهد و قهرمان فوتبال مردان المپیک ریو شود.

 

به گزارش "ورزش سه"، فینال فوتبال مردان (زیر 23 سال) المپیک 2016 ریو بین تیم‌های برزیل و آلمان از ساعت یک بامداد یکشنبه به قضاوت علیرضا فغانی در استادیوم زیبای ماراکانا آغاز شد که وورتون، زکا، مارکینیوش، کایو، سانتوس، والاس، آگوستو، نیمار، لوان، گابی گل و ژسوس 11 بازیکن ابتدایی تیم میزبان را تشکیل می‌دادند و برای آلمان هم که با سیستم 4-5-1 در نظر گرفته شده بود هورن، تولخان، گینتر، سوله، کلوسترمن، بندر، بندر، برنت، میر، گنابری و سلکه بازی می‌کردند.


نیمار ستاره بی‌چون و چرای برزیل در المپیک دقیقه 26 با یک سوپر گل از روی ضربه آزاد برزیل را پیش انداخت اما در دقیقه 59 مکس میر کاپیتان ژرمن‌ها با یک ضربه بغل پای داخل محوطه کار را به تساوی کشاند که نتیجه یک بر یک تا پایان 90 دقیقه پابرجا بود تا فینال المپیک ریو به وقت‌های اضافه بکشد.

 


در وقت‌های اضافه برزیل به آب و آتش زد تا به گل دوم برسد اما هورن سد مقابل نیمار و یارانش بود و اجازه نداد میزبان دوباره پیش بیافتد تا 120 دقیقه فرا برسد و با سوت فعانی ضربات پنالتی تعیین کننده پیروز این جدال نفسگیر باشد.


در ضربات پنالتی توپ‌های گینتر، گنابری، برنت و سوله برای آلمان و هورن، ماریکینیوس، رافینیا، لوآن و نیمار برای برزیل گل شد و پترسن از آلمان ضربه را نتوانست گلزنی کند تا طلایی پوشان با نتیجه 5 بر 4 مقابل آلمان به برتری برسد و قهرمان المپیک شود.


این نخستین قهرمانی تیم فوتبال مردان برزیل در تاریخ المپیک بود.

 

برزیل با این پیروزی و قهرمانی به نوعی شکست 7 بر یک جام جهانی 2014 مقابل آلمان را هم جبران کند تا فوتبالیست‌ها و تماشاگران میزبان در ماراکانا اشک شوق بریزند.

 

انتهای پیام/

منبع: ورزش 3

مرداد
29
1395

کیمیا علیزاده | بیوگرافی کیمیا علیزاده | عکس های شخصی کیمیا علیزاده

برچسب ها: کیمیا علیزاده - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد، بیوگرافی کیمیا علیزاده و فرزان عاشورزاده + عکس های شخصی، کیمیا علیزاده | بیوگرافی کیمیا علیزاده | عکس شخصی کیمیا علیزاده، بیوگرافی کیمیا علیزاده + عکس، بیوگرافی و عکس های اینستاگرام کیمیا علیزاده و خانواده اش، بیوگرافی کیمیا علیزاده، بیوگرافی کیمیا علیزاده نماینده تکواندو بانوان ایران در المپیک 2016 ریو+عکس، عکس های شخصی کیمیا علیزاده دختر 18 ساله و نابغه تکواندو المپیک، بیوگرافی کیمیا علیزاده دارنده مدال برنز تکواندو المپیک 2016 ریو در بخش بانوان، کیمیا علیزاده


کیمیا علیزاده | بیوگرافی کیمیا علیزاده | عکس های شخصی کیمیا علیزاده

--------------------------------------------------------------------
دانلود فیلم کامل مسابقات کیمیا علیزاده درالمپیک 2016 ریو

--------------------------------------------------------------------

بیوگرافی کیمیا علیزاده:

کیمیا علیزاده متولد ۱۹ تیر ۱۳۷۷ در کرج، تکواندو کار است.دختر جوان و آینده دار در ۱۶ سالگی پدیده تکواندو ایران شد او خیلی زود میخواست در همان ابتدای کار از تکواندو خداحافظی کند ام مربی اش مانع این کارو او شد

شروع فعالیت کیمیا علیزاده: 

از ۸ سالگی بعد از پایان امتحانات دی ماهش تصمیم گرفت یک رشته ورزشی را برای تفریح آغاز کند و براش فرقی نمیکرد چه رشته ای باشد، تکواندو مناسب ترین رشته برایش در آن دوران بود خیلی زود پیشرفت کرد و به قهرمانی کشور رسید

حضور کیمیا علیزاده در المپیک ۲۰۱۶ :

در المپیک پکن در حالی که ده ساله بودم مبارزات هادی ساعی را در المپیک دنبال می کردم و می گفتم ای کاش روزی من هم مدال جهانی کسب کنم، او در المپیک ۲۰۱۶ ریو در برزیل حاضر است

کناره گیری از تکواندو 

اوایل خانواده ام علاقه داشتند که به طور تفریحی تکواندو را ادامه دهم 

اما با وارد شدن به دنیای قهرمانی مسیرم عوض شد تمام هم سن و سال هایم تفریح می کردند، من هم می‌خواستم با خانواده و دوستانم تفریح کنم اما همیشه در اردو بودم. زمانی که خانواده ام به مسافرت می رفتند من باید سر تمرین می‌رفتم چون سن کمی داشتم. نمی‌توانستم این فشار را تحمل کنم و با والدینم برای خدافظی از تکواندو صحبت کردم و آنها هم به خاطر خودم با این مسئله کنار آمدند

عکس کیمیا علیزاده تکواندوکار زن ایران،عکس و بیوگرافی کیمیا علیزاده

کیمیا علیزاده دختری که قهرمان المپیک را شکست داد 

در مسابقات جهانی در حالی که همه نمایندگان کشور شکست خورده بودند توانست جونز قهرمان تکواندو زنان در المپیک لندن را شکست دهد و به برنزی آن مسابقات در روسیه دست پیدا کند

قد کیمیا علیزاده تکواندو 

قد کیمیا علیزاده: 1/80

وزن کیمیا علیزاده: 62 کیلوگرم

در تکواندو قد بلند و داشتن پای بلند خیلی مهم است .اگر کوتاه بودم نمی توانستم به این اندازه موفق باشم. البته من در بین تکواندو کاران دیگر کشورها متوسط محسوب می شوم و در برابر قهرمانان اروپا حتی کوتاه هم هستم

برای مبارزاتم تیتر خبر انتخاب می‌کنم !

 من بعد از هر بازی خبری که سایت فدراسیون می گذارد را می خوانم.به طور مثال تیتر می‌ زنند که “قهرمان جهان مقهور علیزاده شد ” با خودم قبل از مبارزه این تیترها را مرور می کنم و تیتری برای خودم آماده می کنم و این تیتر را با برد انتخاب می کنم و تمام مدت به خودم با جملات مثبت انرژی می دهم در بازی هایی هم که باخته‌ام از قبل مسابقه تیترهای باخت زده بودم ! 

دوم دبیرستان را دوبار خواندم 

من به دلیل حضور در اردوها و مسابقات در ماه های خرداد و شهریور سال گذشته نتوانستم در امتحانات شرکت کنم و مجبور شدم سال دوم دبیرستان را دو بار بگذرانم. در این مدت آموزش و پرورش همکاری لازم را با من نکرد .

کیمیا علیزاده و پدرش

عکس کیمیا علیزاده و پدرش

کیمیا علیزاده قهرمانی که از سوسک می ترسد 

وقتی من را در حال خرید می‌ بینند می گویند مگر قهرمان هم خرید می کند! و یا وقتی از سوسک می ترسم طعنه می زنند که قهرمان مملکت که از سوسک بترسد وای به حال بقیه مردم …

کیمیا علیزاده عاشق کوهنوردی

 به جز تکواندو عاشق کوهنوردی هستم. در برنامه های چند روزه کوهنوردی شرکت می کنم. آرامشی که در کوه دارم را هیچ کجا ندارم

 کیمیا علیزاده و مادرش

عکس کیمیا علیزاده و مادرش

ازدواج کیمیا علیزاده 

در حال حاضر ازدواج نکرده است.

 

انتهای پیام/

کیمیا علیزاده | بیوگرافی کیمیا علیزاده | عکس های شخصی کیمیا علیزاده

منبع: فتوکده


برچسب ها: بیوگرافی کیمیا علیزاده , کیمیا علیزاده ازدواج کرده؟ , قد کیمیا علیزاده , عکس جدید کیمیا علیزاده , وزن کیمیا علیزاده , عکس پدر و مادر کیمیا علیزاده , سن کیمیا علیزاده , کیمیا علیزاده متولد چه سالی است؟ , کیمیا علیزاده بیوگرافی , زندگینامه کیمیا علیزاده , کیمیا علیزاده آرمان اهل کجاست؟ , کیمیا علیزاده زندگی نامه , عکس خانوادگی کیمیا علیزاده , کیمیا علیزاده ازدواج , بیوگرافی , تحصیلات کیمیا علیزاده , تصاویر کیمیا علیزاده , بیوگرافی ورزشکاران , کیمیا علیزاده , عکس کیمیا علیزاده , بیوگرافی کیمیا علیزاده دارنده مدال برنز تکواندو المپیک
مرداد
29
1395

نتیجه مسابقات تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل بازی نهایی

برچسب ها: نتیجه مسابقات تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل بازی نهایی، شروع طوفانی کیمیا، تکواندوی المپیک ریو 2016؛ کیمیا علیزاده به رده بندی صعود کرد؛ یک گام تا تاریخ سازی، نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل بازی، نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در یک چهارم نهایی المپیک 2016+فیلم، دانلود فیلم کامل مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | نتیجه نهایی، فیلم مسابقه علیزاده


نتیجه مسابقات تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل بازی نهایی

کسب مدال برنز تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم کامل مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

دانلود فیلم پیروزی کیمیا علیزاده مقابل حریف کروات

دانلود فیلم شکست کیمیا علیزاده از حریف اسپانیایی

دانلود فیلم پیروزی کیمیا علیزاده مقابل حریف تایلندی

دانلود فیلم پیروزی علیزاده مقابل حریف سوئدی و کسب مدال برنز

------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم حواشی مسابقات تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

دانلود فیلم آشنایی کامل با کیمیا علیزاده استعداد درخشان در المپیک

دانلود فیلم صحبت های کیمیا علیزاده پس از برد حریف کروات

دانلود فیلم ارزیابی مربی علیزاده از مبارزه اول در المپیک

دانلود فیلم نگاهی متفاوت به رقابت اول کیمیا علیزاده

دانلود فیلم مصاحبه علیزاده بعد از شکست در بازی دوم

دانلود فیلم نظر یوسف کرمی درباره شکست کیمیا علیزاده

دانلود فیلم روحیه بالای کیمیا علیزاده برای رقابت با حریف سوئدی

دانلود فیلم صحبت های کیمیا علیزاده بانوی تاریخ ساز ایران در المپیک

دانلود فیلم اوج هیجان مهدی بی باک در لحظات آخر مسابقه علیزاده

دانلود فیلم مراسم اهدای مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو

------------------------------------------------------------------------

اولین مدال المپیکی بانوان بر گردن کیمیا علیزاده؛

تاریخ به تو افتخار می‌کند

کیمیا علیزاده با برد 5 بر صفر مقابل نیکیتا کلاسنویچ سوئدی نام خود را به عنوان اولین بانوی ایرانی که در المپیک صاحب مدال شد، در تاریخ ثبت کرد.

 

به گزارش "ورزش سه"، کیمیا علیزاده در دومین مسابقه خود به مصاف گومز از اسپانیا رفت تا برنده این بازی راهی نیمه نهایی شود و برای راهیابی به به فینال رو در روی برنده مصر و ژاپن برود. گومز اسپانیایی در بازی اول خود ۶ بر ۵ نماینده تایلند و علیزاده ۷بر 6 نماینده کرواسی را شکست داده بودند.


زمان اول بدون رد و بدل شدن امتیازی به اتمام رسید اما راند دوم طوفانی آغاز شد. ضربه فوق العاده علیزاده به سر گومز خورد اما داور امتیاز آن محسوب نشد تا اینکه درخواست بازبینی 3 امتیاز کیمیا را به او برساند. دقایقی پس از کسب این امتیاز ضربه مشابه به علیزاده خورد تا درخواست اسپانیایی ها هم با موافقت همراه شود تا مبارزه 3 بر 3 ادامه پیدا کند.

 

برخورد پای کیمیا با هوگو گومز یک امیتاز دیگر را برای او به همراه داشت اما ضربه گومز به پشت سر کیمیا 4 امتیاز را به همراه داشت تا مبارزه 7 بر 4 به سود او شود. زمان سوم با دو اخطار برای تکواندوکار ایرانی همراه بود و مبارزه 8 بر 4 شد اما یک بار دیگر کیمیا سر حریف را هدف قرار داد و موفق شد نتیجه را 8 بر 7 کند.

 

پس از این شکست گومز در امتیاز طلایی یک بر صفر حریف مصری را شکست داد تا کیمیا به جدول شانس مجدد بازگردد. او ساعت 4 بامداد باید رو در روی حریف تایلندی قرار بگیرد و برنده این مبارزه برای کسب مدال برنز با هدایا ملک دیدار می کند.

 

کیمیا علیزاده از ساعت 4 بامداد به مصاف هارنسوجین از تایلند رفت تا اولین مبارزه خود در شانس مجدد را امتحان کند. مبارزه این دو شروعی طوفانی داشت و دو تکواندو کار در همان 30 ثانیه ابتدایی 3 امتیاز گرفتند تا نتیجه در پایان زمان اول 3 بر 3 شود. زمان دوم هم با یک امتیاز برای آغاز شد اما ضربه 4 امتیازی هارنسوجین را با تایید داوران برای او آورد تا یک بار دیگر کار برای کیمیا سخت شود. یک امتیاز در طول مبارزه برای هر دو پایان ست دوم بود.

 

 

زمان سوم با امتیاز 9 بر 6 آغاز شد و کیمیا با یک ضربه هارنسوجین را به شیاپچانگ انداخت تا یک امتیاز دیگر برای ایران به دست بیاید. در فاصله کمتر از 30 ثانیه تا پایان بازی دو ضربه 3 امتیاز و 2 امتیاز اخطار نتیجه را باور نکردنی برای کیمیا رقم زد تا او با امتیازات 14 بر 10 راهی دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز شود.

 

کیمیا علیزاده راس ساعت 5 و پس از اینکه تکلیف اولین برنز وزن 57 کیلوگرم مشخص شده بود رو در روی نیکیتا کلاسنویچ قرار گرفت تا المپیک تکلیف دومین بانوی صاحب مدال برنز خود در این وزن را هم بشناسد. بعد از برنز ملک مصری این دو تکواندوکار مبارزه را آغاز کردند که در زمان اول بدون امتیاز به پایان رسید. امتیازگیری های کیمیا از زمان دوم آغاز شد جایی که برخورد پا او به هوگو کلاسنویچ و اخطاری که حریف سوئدی گرفت 2 امتیاز را به همراه داشت.


اما علیزاده کار را در ست سوم تمام کرد و با یک ضربه موقع نتیجه مبارزه را 5 بر صفر به سود خود کرد تا اولین مدال تاریخ بانوان ایران در المپیک کسب شود. کیمیا علیزاده اولین مدالی تاریخی را برای ایران کسب کرد و اولین ورزشکاری بانویی بود که مدال را المپیک را برگردن می آویزد.

 

انتهای پیام/

منبع: ورزش 3


برچسب ها: نتیجه نهایی و کامل مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016، نتیجه بازیهای تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل مسابقه علیزاده، نتیجه بازیهای تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل مسابقه، نتیجه بازی رده بندی کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو | فیلم مسابقه، نتیجه بازی دوم کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو 28 مرداد 95، نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | یک چهارم نهایی
مرداد
29
1395

دانلود فیلم کامل مراسم اهدای مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک 2016

برچسب ها: دانلود فیلم کامل مراسم اهدای مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک 2016، مراسم اهدای مدال برنز کیمیا علیزاده، فیلم | مراسم اهدای مدال به کیمیا علیزاده | اهتزار پرچم ایران، نتیجه بازی دوم کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو 28 مرداد 95، نتیجه بازی رده بندی کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو | فیلم مسابقه، فیلم پیروزی کیمیا علیزاده مقابل حریف کروات در المپیک 2016 | دانلود، فیلم مراسم اهدای مدال برنز تکواندو کیمیا علیزاده


دانلود فیلم کامل مراسم اهدای مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک 2016

کسب مدال برنز تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم کامل مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

دانلود فیلم پیروزی کیمیا علیزاده مقابل حریف کروات

دانلود فیلم شکست کیمیا علیزاده از حریف اسپانیایی

دانلود فیلم پیروزی کیمیا علیزاده مقابل حریف تایلندی

دانلود فیلم پیروزی علیزاده مقابل حریف سوئدی و کسب مدال برنز

------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم حواشی مسابقات تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

دانلود فیلم آشنایی کامل با کیمیا علیزاده استعداد درخشان در المپیک

دانلود فیلم صحبت های کیمیا علیزاده پس از برد حریف کروات

دانلود فیلم نگاهی متفاوت به رقابت اول کیمیا علیزاده

دانلود فیلم مصاحبه علیزاده بعد از شکست در بازی دوم

دانلود فیلم نظر یوسف کرمی درباره شکست کیمیا علیزاده

دانلود فیلم روحیه بالای کیمیا علیزاده برای رقابت با حریف سوئدی

دانلود فیلم صحبت های کیمیا علیزاده بانوی تاریخ ساز ایران در المپیک

دانلود فیلم اوج هیجان مهدی بی باک در لحظات آخر مسابقه علیزاده

دانلود فیلم مراسم اهدای مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو

------------------------------------------------------------------------

اولین مدال المپیکی بانوان بر گردن کیمیا علیزاده؛

تاریخ به تو افتخار می‌کند

کیمیا علیزاده با برد 5 بر صفر مقابل نیکیتا کلاسنویچ سوئدی نام خود را به عنوان اولین بانوی ایرانی که در المپیک صاحب مدال شد، در تاریخ ثبت کرد.

 

به گزارش "ورزش سه"، کیمیا علیزاده در دومین مسابقه خود به مصاف گومز از اسپانیا رفت تا برنده این بازی راهی نیمه نهایی شود و برای راهیابی به به فینال رو در روی برنده مصر و ژاپن برود. گومز اسپانیایی در بازی اول خود ۶ بر ۵ نماینده تایلند و علیزاده ۷بر 6 نماینده کرواسی را شکست داده بودند.


زمان اول بدون رد و بدل شدن امتیازی به اتمام رسید اما راند دوم طوفانی آغاز شد. ضربه فوق العاده علیزاده به سر گومز خورد اما داور امتیاز آن محسوب نشد تا اینکه درخواست بازبینی 3 امتیاز کیمیا را به او برساند. دقایقی پس از کسب این امتیاز ضربه مشابه به علیزاده خورد تا درخواست اسپانیایی ها هم با موافقت همراه شود تا مبارزه 3 بر 3 ادامه پیدا کند.

 

برخورد پای کیمیا با هوگو گومز یک امیتاز دیگر را برای او به همراه داشت اما ضربه گومز به پشت سر کیمیا 4 امتیاز را به همراه داشت تا مبارزه 7 بر 4 به سود او شود. زمان سوم با دو اخطار برای تکواندوکار ایرانی همراه بود و مبارزه 8 بر 4 شد اما یک بار دیگر کیمیا سر حریف را هدف قرار داد و موفق شد نتیجه را 8 بر 7 کند.

 

پس از این شکست گومز در امتیاز طلایی یک بر صفر حریف مصری را شکست داد تا کیمیا به جدول شانس مجدد بازگردد. او ساعت 4 بامداد باید رو در روی حریف تایلندی قرار بگیرد و برنده این مبارزه برای کسب مدال برنز با هدایا ملک دیدار می کند.

 

کیمیا علیزاده از ساعت 4 بامداد به مصاف هارنسوجین از تایلند رفت تا اولین مبارزه خود در شانس مجدد را امتحان کند. مبارزه این دو شروعی طوفانی داشت و دو تکواندو کار در همان 30 ثانیه ابتدایی 3 امتیاز گرفتند تا نتیجه در پایان زمان اول 3 بر 3 شود. زمان دوم هم با یک امتیاز برای آغاز شد اما ضربه 4 امتیازی هارنسوجین را با تایید داوران برای او آورد تا یک بار دیگر کار برای کیمیا سخت شود. یک امتیاز در طول مبارزه برای هر دو پایان ست دوم بود.

 

 

زمان سوم با امتیاز 9 بر 6 آغاز شد و کیمیا با یک ضربه هارنسوجین را به شیاپچانگ انداخت تا یک امتیاز دیگر برای ایران به دست بیاید. در فاصله کمتر از 30 ثانیه تا پایان بازی دو ضربه 3 امتیاز و 2 امتیاز اخطار نتیجه را باور نکردنی برای کیمیا رقم زد تا او با امتیازات 14 بر 10 راهی دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز شود.

 

کیمیا علیزاده راس ساعت 5 و پس از اینکه تکلیف اولین برنز وزن 57 کیلوگرم مشخص شده بود رو در روی نیکیتا کلاسنویچ قرار گرفت تا المپیک تکلیف دومین بانوی صاحب مدال برنز خود در این وزن را هم بشناسد. بعد از برنز ملک مصری این دو تکواندوکار مبارزه را آغاز کردند که در زمان اول بدون امتیاز به پایان رسید. امتیازگیری های کیمیا از زمان دوم آغاز شد جایی که برخورد پا او به هوگو کلاسنویچ و اخطاری که حریف سوئدی گرفت 2 امتیاز را به همراه داشت.


اما علیزاده کار را در ست سوم تمام کرد و با یک ضربه موقع نتیجه مبارزه را 5 بر صفر به سود خود کرد تا اولین مدال تاریخ بانوان ایران در المپیک کسب شود. کیمیا علیزاده اولین مدالی تاریخی را برای ایران کسب کرد و اولین ورزشکاری بانویی بود که مدال را المپیک را برگردن می آویزد.

 

انتهای پیام/

دانلود فیلم کامل مراسم اهدای مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک 2016

منبع: ورزش 3

مرداد
29
1395

دانلود فیلم کامل مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | نتیجه نهایی

برچسب ها: دانلود فیلم کامل مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | نتیجه نهایی، فیلم مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016، فیلم مسابقه کیمیا علیزاده در المپیک 2016، نتیجه مسابقه شانس مجدد کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل بازی، نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل بازی، دانلود فیلم مسابقه کیمیا علیزاده مقابل حریف کروات | المپیک 2016، نتیجه بازیهای تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل مسابقه، برنامه مسابقات المپیک 2016 ریو | 28 مرداد 95 | نتیجه بازیها و فیلم


کسب مدال برنز تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم کامل مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

دانلود فیلم پیروزی کیمیا علیزاده مقابل حریف کروات

دانلود فیلم شکست کیمیا علیزاده از حریف اسپانیایی

دانلود فیلم پیروزی کیمیا علیزاده مقابل حریف تایلندی

دانلود فیلم پیروزی علیزاده مقابل حریف سوئدی و کسب مدال برنز

------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم حواشی مسابقات تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

دانلود فیلم آشنایی کامل با کیمیا علیزاده استعداد درخشان در المپیک

دانلود فیلم صحبت های کیمیا علیزاده پس از برد حریف کروات

دانلود فیلم نگاهی متفاوت به رقابت اول کیمیا علیزاده

دانلود فیلم مصاحبه علیزاده بعد از شکست در بازی دوم

دانلود فیلم نظر یوسف کرمی درباره شکست کیمیا علیزاده

دانلود فیلم روحیه بالای کیمیا علیزاده برای رقابت با حریف سوئدی

دانلود فیلم صحبت های کیمیا علیزاده بانوی تاریخ ساز ایران در المپیک

دانلود فیلم اوج هیجان مهدی بی باک در لحظات آخر مسابقه علیزاده

دانلود فیلم مراسم اهدای مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو

------------------------------------------------------------------------

اولین مدال المپیکی بانوان بر گردن کیمیا علیزاده؛

تاریخ به تو افتخار می‌کند

کیمیا علیزاده با برد 5 بر صفر مقابل نیکیتا کلاسنویچ سوئدی نام خود را به عنوان اولین بانوی ایرانی که در المپیک صاحب مدال شد، در تاریخ ثبت کرد.

 

به گزارش "ورزش سه"، کیمیا علیزاده در دومین مسابقه خود به مصاف گومز از اسپانیا رفت تا برنده این بازی راهی نیمه نهایی شود و برای راهیابی به به فینال رو در روی برنده مصر و ژاپن برود. گومز اسپانیایی در بازی اول خود ۶ بر ۵ نماینده تایلند و علیزاده ۷بر 6 نماینده کرواسی را شکست داده بودند.


زمان اول بدون رد و بدل شدن امتیازی به اتمام رسید اما راند دوم طوفانی آغاز شد. ضربه فوق العاده علیزاده به سر گومز خورد اما داور امتیاز آن محسوب نشد تا اینکه درخواست بازبینی 3 امتیاز کیمیا را به او برساند. دقایقی پس از کسب این امتیاز ضربه مشابه به علیزاده خورد تا درخواست اسپانیایی ها هم با موافقت همراه شود تا مبارزه 3 بر 3 ادامه پیدا کند.

 

برخورد پای کیمیا با هوگو گومز یک امیتاز دیگر را برای او به همراه داشت اما ضربه گومز به پشت سر کیمیا 4 امتیاز را به همراه داشت تا مبارزه 7 بر 4 به سود او شود. زمان سوم با دو اخطار برای تکواندوکار ایرانی همراه بود و مبارزه 8 بر 4 شد اما یک بار دیگر کیمیا سر حریف را هدف قرار داد و موفق شد نتیجه را 8 بر 7 کند.

 

پس از این شکست گومز در امتیاز طلایی یک بر صفر حریف مصری را شکست داد تا کیمیا به جدول شانس مجدد بازگردد. او ساعت 4 بامداد باید رو در روی حریف تایلندی قرار بگیرد و برنده این مبارزه برای کسب مدال برنز با هدایا ملک دیدار می کند.

 

کیمیا علیزاده از ساعت 4 بامداد به مصاف هارنسوجین از تایلند رفت تا اولین مبارزه خود در شانس مجدد را امتحان کند. مبارزه این دو شروعی طوفانی داشت و دو تکواندو کار در همان 30 ثانیه ابتدایی 3 امتیاز گرفتند تا نتیجه در پایان زمان اول 3 بر 3 شود. زمان دوم هم با یک امتیاز برای آغاز شد اما ضربه 4 امتیازی هارنسوجین را با تایید داوران برای او آورد تا یک بار دیگر کار برای کیمیا سخت شود. یک امتیاز در طول مبارزه برای هر دو پایان ست دوم بود.

 

 

زمان سوم با امتیاز 9 بر 6 آغاز شد و کیمیا با یک ضربه هارنسوجین را به شیاپچانگ انداخت تا یک امتیاز دیگر برای ایران به دست بیاید. در فاصله کمتر از 30 ثانیه تا پایان بازی دو ضربه 3 امتیاز و 2 امتیاز اخطار نتیجه را باور نکردنی برای کیمیا رقم زد تا او با امتیازات 14 بر 10 راهی دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز شود.

 

کیمیا علیزاده راس ساعت 5 و پس از اینکه تکلیف اولین برنز وزن 57 کیلوگرم مشخص شده بود رو در روی نیکیتا کلاسنویچ قرار گرفت تا المپیک تکلیف دومین بانوی صاحب مدال برنز خود در این وزن را هم بشناسد. بعد از برنز ملک مصری این دو تکواندوکار مبارزه را آغاز کردند که در زمان اول بدون امتیاز به پایان رسید. امتیازگیری های کیمیا از زمان دوم آغاز شد جایی که برخورد پا او به هوگو کلاسنویچ و اخطاری که حریف سوئدی گرفت 2 امتیاز را به همراه داشت.


اما علیزاده کار را در ست سوم تمام کرد و با یک ضربه موقع نتیجه مبارزه را 5 بر صفر به سود خود کرد تا اولین مدال تاریخ بانوان ایران در المپیک کسب شود. کیمیا علیزاده اولین مدالی تاریخی را برای ایران کسب کرد و اولین ورزشکاری بانویی بود که مدال را المپیک را برگردن می آویزد.

 

انتهای پیام/

منبع: ورزش 3


برچسب ها: نتیجه بازی رده بندی کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو | فیلم مسابقه، نتیجه بازی دوم کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو 28 مرداد 95، نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | یک چهارم نهایی، شروع طوفانی کیمیا، نتیجه بازیهای تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل مسابقه، نتیجه بازی رده بندی کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو | فیلم مسابقه، نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | یک چهارم نهایی، زمان | ساعت | نتیجه | مسابقه کیمیا علیزاده | المپیک 2016 | تکواندو|، نتیجه نهایی تکواندو کیمیا علیزاده

مرداد
29
1395

نتیجه مسابقه شانس مجدد کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل بازی

برچسب ها: نتیجه مسابقه شانس مجدد کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل بازی، تکواندوی المپیک ریو 2016؛ کیمیا علیزاده به رده بندی صعود کرد؛ یک گام تا تاریخ سازی، نتیجه بازی شانس مجدد کیمیا علیزاده مقابل حریف تایلندی المپیک 2016+فیلم، ساعت بازی شانس مجدد کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو | نتیجه و فیلم، شانس مجدد کیمیا علیزاده برای کسب مدال برنز، ساعت مسابقه شانس مجدد تکواندو علیزاده در المپیک 2016 | نتیجه و فیلم، کیمیا علیزاده در شانس مجدد، ساعت مسابقه شانس مجدد کیمیا علیزاده در المپیک 2016


کسب مدال برنز تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم کامل مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

دانلود فیلم پیروزی کیمیا علیزاده مقابل حریف کروات

دانلود فیلم شکست کیمیا علیزاده از حریف اسپانیایی

دانلود فیلم پیروزی کیمیا علیزاده مقابل حریف تایلندی

دانلود فیلم پیروزی علیزاده مقابل حریف سوئدی و کسب مدال برنز

------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم حواشی مسابقات تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

دانلود فیلم آشنایی کامل با کیمیا علیزاده استعداد درخشان در المپیک

دانلود فیلم صحبت های کیمیا علیزاده پس از برد حریف کروات

دانلود فیلم ارزیابی مربی علیزاده از مبارزه اول در المپیک

دانلود فیلم نگاهی متفاوت به رقابت اول کیمیا علیزاده

دانلود فیلم مصاحبه علیزاده بعد از شکست در بازی دوم

دانلود فیلم نظر یوسف کرمی درباره شکست کیمیا علیزاده

دانلود فیلم روحیه بالای کیمیا علیزاده برای رقابت با حریف سوئدی

دانلود فیلم صحبت های کیمیا علیزاده بانوی تاریخ ساز ایران در المپیک

دانلود فیلم اوج هیجان مهدی بی باک در لحظات آخر مسابقه علیزاده

دانلود فیلم مراسم اهدای مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو

------------------------------------------------------------------------

اولین مدال المپیکی بانوان بر گردن کیمیا علیزاده؛

تاریخ به تو افتخار می‌کند

کیمیا علیزاده با برد 5 بر صفر مقابل نیکیتا کلاسنویچ سوئدی نام خود را به عنوان اولین بانوی ایرانی که در المپیک صاحب مدال شد، در تاریخ ثبت کرد.

 

به گزارش "ورزش سه"، کیمیا علیزاده در دومین مسابقه خود به مصاف گومز از اسپانیا رفت تا برنده این بازی راهی نیمه نهایی شود و برای راهیابی به به فینال رو در روی برنده مصر و ژاپن برود. گومز اسپانیایی در بازی اول خود ۶ بر ۵ نماینده تایلند و علیزاده ۷بر 6 نماینده کرواسی را شکست داده بودند.


زمان اول بدون رد و بدل شدن امتیازی به اتمام رسید اما راند دوم طوفانی آغاز شد. ضربه فوق العاده علیزاده به سر گومز خورد اما داور امتیاز آن محسوب نشد تا اینکه درخواست بازبینی 3 امتیاز کیمیا را به او برساند. دقایقی پس از کسب این امتیاز ضربه مشابه به علیزاده خورد تا درخواست اسپانیایی ها هم با موافقت همراه شود تا مبارزه 3 بر 3 ادامه پیدا کند.

 

برخورد پای کیمیا با هوگو گومز یک امیتاز دیگر را برای او به همراه داشت اما ضربه گومز به پشت سر کیمیا 4 امتیاز را به همراه داشت تا مبارزه 7 بر 4 به سود او شود. زمان سوم با دو اخطار برای تکواندوکار ایرانی همراه بود و مبارزه 8 بر 4 شد اما یک بار دیگر کیمیا سر حریف را هدف قرار داد و موفق شد نتیجه را 8 بر 7 کند.

 

پس از این شکست گومز در امتیاز طلایی یک بر صفر حریف مصری را شکست داد تا کیمیا به جدول شانس مجدد بازگردد. او ساعت 4 بامداد باید رو در روی حریف تایلندی قرار بگیرد و برنده این مبارزه برای کسب مدال برنز با هدایا ملک دیدار می کند.

 

کیمیا علیزاده از ساعت 4 بامداد به مصاف هارنسوجین از تایلند رفت تا اولین مبارزه خود در شانس مجدد را امتحان کند. مبارزه این دو شروعی طوفانی داشت و دو تکواندو کار در همان 30 ثانیه ابتدایی 3 امتیاز گرفتند تا نتیجه در پایان زمان اول 3 بر 3 شود. زمان دوم هم با یک امتیاز برای آغاز شد اما ضربه 4 امتیازی هارنسوجین را با تایید داوران برای او آورد تا یک بار دیگر کار برای کیمیا سخت شود. یک امتیاز در طول مبارزه برای هر دو پایان ست دوم بود.

 

 

زمان سوم با امتیاز 9 بر 6 آغاز شد و کیمیا با یک ضربه هارنسوجین را به شیاپچانگ انداخت تا یک امتیاز دیگر برای ایران به دست بیاید. در فاصله کمتر از 30 ثانیه تا پایان بازی دو ضربه 3 امتیاز و 2 امتیاز اخطار نتیجه را باور نکردنی برای کیمیا رقم زد تا او با امتیازات 14 بر 10 راهی دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز شود.

 

کیمیا علیزاده راس ساعت 5 و پس از اینکه تکلیف اولین برنز وزن 57 کیلوگرم مشخص شده بود رو در روی نیکیتا کلاسنویچ قرار گرفت تا المپیک تکلیف دومین بانوی صاحب مدال برنز خود در این وزن را هم بشناسد. بعد از برنز ملک مصری این دو تکواندوکار مبارزه را آغاز کردند که در زمان اول بدون امتیاز به پایان رسید. امتیازگیری های کیمیا از زمان دوم آغاز شد جایی که برخورد پا او به هوگو کلاسنویچ و اخطاری که حریف سوئدی گرفت 2 امتیاز را به همراه داشت.


اما علیزاده کار را در ست سوم تمام کرد و با یک ضربه موقع نتیجه مبارزه را 5 بر صفر به سود خود کرد تا اولین مدال تاریخ بانوان ایران در المپیک کسب شود. کیمیا علیزاده اولین مدالی تاریخی را برای ایران کسب کرد و اولین ورزشکاری بانویی بود که مدال را المپیک را برگردن می آویزد.

 

انتهای پیام/

منبع: ورزش 3

مرداد
29
1395

نتیجه مسابقه رده بندی کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل بازی

برچسب ها: نتیجه مسابقه رده بندی کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل بازی، تکواندوی المپیک ریو 2016؛ کیمیا علیزاده به رده بندی صعود کرد؛ یک گام تا تاریخ سازی، نتیجه بازی رده بندی کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو | فیلم مسابقه، زمان مسابقه رده‌بندی کیمیا علیزاده، نتیجه بازی رده بندی کیمیا علیزاده در ریو 2016، نتیجه مسابقه رده بندی کیمیا علیزاده، صعود کیمیا علیزاده به رده بندی تکواندو المپیک 2016، فیلم مسابقه رده بندی


کسب مدال برنز تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم کامل مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

دانلود فیلم پیروزی کیمیا علیزاده مقابل حریف کروات

دانلود فیلم شکست کیمیا علیزاده از حریف اسپانیایی

دانلود فیلم پیروزی کیمیا علیزاده مقابل حریف تایلندی

دانلود فیلم پیروزی علیزاده مقابل حریف سوئدی و کسب مدال برنز

------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم حواشی مسابقات تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016

دانلود فیلم آشنایی کامل با کیمیا علیزاده استعداد درخشان در المپیک

دانلود فیلم صحبت های کیمیا علیزاده پس از برد حریف کروات

دانلود فیلم ارزیابی مربی علیزاده از مبارزه اول در المپیک

دانلود فیلم نگاهی متفاوت به رقابت اول کیمیا علیزاده

دانلود فیلم مصاحبه علیزاده بعد از شکست در بازی دوم

دانلود فیلم نظر یوسف کرمی درباره شکست کیمیا علیزاده

دانلود فیلم روحیه بالای کیمیا علیزاده برای رقابت با حریف سوئدی

دانلود فیلم صحبت های کیمیا علیزاده بانوی تاریخ ساز ایران در المپیک

دانلود فیلم اوج هیجان مهدی بی باک در لحظات آخر مسابقه علیزاده

دانلود فیلم مراسم اهدای مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو

------------------------------------------------------------------------

اولین مدال المپیکی بانوان بر گردن کیمیا علیزاده؛

تاریخ به تو افتخار می‌کند

کیمیا علیزاده با برد 5 بر صفر مقابل نیکیتا کلاسنویچ سوئدی نام خود را به عنوان اولین بانوی ایرانی که در المپیک صاحب مدال شد، در تاریخ ثبت کرد.

 

به گزارش "ورزش سه"، کیمیا علیزاده در دومین مسابقه خود به مصاف گومز از اسپانیا رفت تا برنده این بازی راهی نیمه نهایی شود و برای راهیابی به به فینال رو در روی برنده مصر و ژاپن برود. گومز اسپانیایی در بازی اول خود ۶ بر ۵ نماینده تایلند و علیزاده ۷بر 6 نماینده کرواسی را شکست داده بودند.


زمان اول بدون رد و بدل شدن امتیازی به اتمام رسید اما راند دوم طوفانی آغاز شد. ضربه فوق العاده علیزاده به سر گومز خورد اما داور امتیاز آن محسوب نشد تا اینکه درخواست بازبینی 3 امتیاز کیمیا را به او برساند. دقایقی پس از کسب این امتیاز ضربه مشابه به علیزاده خورد تا درخواست اسپانیایی ها هم با موافقت همراه شود تا مبارزه 3 بر 3 ادامه پیدا کند.

 

برخورد پای کیمیا با هوگو گومز یک امیتاز دیگر را برای او به همراه داشت اما ضربه گومز به پشت سر کیمیا 4 امتیاز را به همراه داشت تا مبارزه 7 بر 4 به سود او شود. زمان سوم با دو اخطار برای تکواندوکار ایرانی همراه بود و مبارزه 8 بر 4 شد اما یک بار دیگر کیمیا سر حریف را هدف قرار داد و موفق شد نتیجه را 8 بر 7 کند.

 

پس از این شکست گومز در امتیاز طلایی یک بر صفر حریف مصری را شکست داد تا کیمیا به جدول شانس مجدد بازگردد. او ساعت 4 بامداد باید رو در روی حریف تایلندی قرار بگیرد و برنده این مبارزه برای کسب مدال برنز با هدایا ملک دیدار می کند.

 

کیمیا علیزاده از ساعت 4 بامداد به مصاف هارنسوجین از تایلند رفت تا اولین مبارزه خود در شانس مجدد را امتحان کند. مبارزه این دو شروعی طوفانی داشت و دو تکواندو کار در همان 30 ثانیه ابتدایی 3 امتیاز گرفتند تا نتیجه در پایان زمان اول 3 بر 3 شود. زمان دوم هم با یک امتیاز برای آغاز شد اما ضربه 4 امتیازی هارنسوجین را با تایید داوران برای او آورد تا یک بار دیگر کار برای کیمیا سخت شود. یک امتیاز در طول مبارزه برای هر دو پایان ست دوم بود.

 

 

زمان سوم با امتیاز 9 بر 6 آغاز شد و کیمیا با یک ضربه هارنسوجین را به شیاپچانگ انداخت تا یک امتیاز دیگر برای ایران به دست بیاید. در فاصله کمتر از 30 ثانیه تا پایان بازی دو ضربه 3 امتیاز و 2 امتیاز اخطار نتیجه را باور نکردنی برای کیمیا رقم زد تا او با امتیازات 14 بر 10 راهی دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز شود.

 

کیمیا علیزاده راس ساعت 5 و پس از اینکه تکلیف اولین برنز وزن 57 کیلوگرم مشخص شده بود رو در روی نیکیتا کلاسنویچ قرار گرفت تا المپیک تکلیف دومین بانوی صاحب مدال برنز خود در این وزن را هم بشناسد. بعد از برنز ملک مصری این دو تکواندوکار مبارزه را آغاز کردند که در زمان اول بدون امتیاز به پایان رسید. امتیازگیری های کیمیا از زمان دوم آغاز شد جایی که برخورد پا او به هوگو کلاسنویچ و اخطاری که حریف سوئدی گرفت 2 امتیاز را به همراه داشت.


اما علیزاده کار را در ست سوم تمام کرد و با یک ضربه موقع نتیجه مبارزه را 5 بر صفر به سود خود کرد تا اولین مدال تاریخ بانوان ایران در المپیک کسب شود. کیمیا علیزاده اولین مدالی تاریخی را برای ایران کسب کرد و اولین ورزشکاری بانویی بود که مدال را المپیک را برگردن می آویزد.

 

انتهای پیام/

منبع: ورزش 3

مرداد
29
1395

ساعت مسابقه شانس مجدد تکواندو علیزاده در المپیک 2016 | نتیجه و فیلم

برچسب ها: ساعت مسابقه شانس مجدد تکواندو علیزاده در المپیک 2016 | نتیجه و فیلم، نتیجه بازی دوم کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو 28 مرداد 95، نتیجه بازیهای تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل مسابقه، ساعت مسابقه کیمیا علیزاده در یک چهارم نهایی المپیک 2016 | نتیجه و فیلم، علیزاده مغلوب حریف اسپانیایی شد/ کیمیا امیدوار به حضور در شانس مجدد، ساعت بازی بعدی تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو+فیلم و نتیجه، ساعت مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده المپیک 2016 ریو | فیلم و نتیجه بازی، تکواندو المپیک 2016 ریو


ساعت مسابقه شانس مجدد تکواندو علیزاده در المپیک 2016 | نتیجه و فیلم

ساعت مسابقه شانس مجدد : 4 بامداد - 29 مرداد 95

------------------------------------------------------------------------

برای مشاهده نتیجه نهایی و مسابقات کامل علیزاده اینجا کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------

کیمیا علیزاده در شانس مجدد

با فینالیست شدن حریف اسپانیایی علیزاده در دیدار با حریف مصری، بانوی تکواندوکار ایرانی یک بار دیگر می تواند شانش تلاش برای کسب مدال برنز داشته باشد.

 

به گزارش "ورزش سه"، پس از شکست کیمیا علیزاده در دومین دیدار تکواندو بانوان وزن 57 کیلوگرم او باید در انتظار پیروزی گومز مقابل هدایا ملک مصری مصری می نشست که این اتفاق افتاد. گومز در امتیاز طلایی یک بر صفر حریف مصری را شکست داد تا کیمیا به جدول شانس مجدد بازگردد.


او ساعت 4 بامداد باید رو در روی حریف تایلندی قرار بگیرد و برنده این مبارزه برای کسب مدال برنز با هدایا ملک دیدار می کند.

 

انتهای پیام/

منبع: ورزش 3


برچسب ها: نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | یک چهارم نهایی، زمان و ساعت برگزاری تکواندو کیمیا علیزاده المپیک 2016 ریو، المپیک 2016 ریو؛ کیمیا علیزاده راهی جدول شانس مجدد شد

مرداد
29
1395

نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در یک چهارم نهایی المپیک 2016|فیلم

برچسب ها: نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در یک چهارم نهایی المپیک 2016+فیلم، نتیجه بازی دوم کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو 28 مرداد 95، نتیجه بازیهای تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل مسابقه، نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | یک چهارم نهایی، تکواندو المپیک ریو 2016؛ پیروزی سخت کیمیا علیزاده در گام نخست، نتیجه و فیلم تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک ۲۰۱۶ ریو | مصاحبه، تکواندو المپیک


نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در یک چهارم نهایی المپیک 2016+فیلم

------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم شکست کیمیا علیزاده از حریف اسپانیایی

------------------------------------------------------------------------

مشاهده نتیجه نهایی و مسابقات کامل کیمیا علیزاده

------------------------------------------------------------------------

8 بر 7؛ کیمیا هم باخت (شکست مقابل گومز اسپانیا)

تنها بانوی تکواندو کار ایران با شکست مقابل گومز اسپانیایی از راهیابی به فینال المپیک جا ماند.

 

به گزارش "ورزش سه"، کیمیا علیزاده در دومین مسابقه خود به مصاف گومز از اسپانیا رفت تا برنده این بازی راهی نیمه نهایی شود و برای راهیابی به به فینال رو در روی برنده مصر و ژاپن برود. گومز اسپانیایی در بازی اول خود ۶ بر ۵ نماینده تایلند و علیزاده ۷بر ۶ نماینده کرواسی را شکست داده بودند.


زمان اول بدون رد و بدل شدن امتیازی به اتمام رسید اما راند دوم طوفانی آغاز شد. ضربه فوق العاده علیزاده به سر گومز خورد اما داور امتیاز آن محسوب نشد تا اینکه درخواست بازبینی 3 امتیاز کیمیا را به او برساند. دقایقی پس از کسب این امتیاز ضربه مشابه به علیزاده خورد تا درخواست اسپانیایی ها هم با موافقت همراه شود تا مبارزه 3 بر 3 ادامه پیدا کند. برخورد پای کیمیا با هوگو گومز یک امیتاز دیگر را برای او به همراه داشت اما ضربه گومز به پشت سر کیمیا 4 امتیاز را به همراه داشت تا مبارزه 7 بر 4 به سود او شود.


زمان سوم با دو اخطار برای تکواندوکار ایرانی همراه بود و مبارزه 8 بر 4 شد اما یک بار دیگر کیمیا سر حریف را هدف قرار داد و موفق شد نتیجه را 8 بر 7 کند.

 

انتهای پیام/

منبع: ورزش 3

مرداد
28
1395

نتیجه مسابقات تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو | فیلم کامل بازی ها

برچسب ها: نتیجه بازیهای تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | فیلم کامل مسابقه، نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | یک چهارم نهایی، تکواندو المپیک ریو 2016؛ پیروزی سخت کیمیا علیزاده در گام نخست، شروع طوفانی کیمیا، زمان بازی تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو 28 مرداد 95، نتایج بازیهای المپیک ورزشکاران ایرانی 2016 ریو 28 مرداد 95، نتایج و فیلم زمان مسابقات ورزشکاران ایران پنج‌شنبه 28 مرداد 95، زمان | ساعت | نتیجه | مسابقه کیمیا علیزاده | المپیک 2016 | تکواندو|، زمان مسابقه کیمیا علیزاده تکواندو 28 مرداد المیپک 2016


نتیجه مسابقات تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو | فیلم کامل بازی ها

برای مشاهده نتیجه نهایی و فیلم کامل مسابقات علیزاده اینجا کلیک کنید

شروع طوفانی کیمیا در اولین دیدار

بانوی تکواندو کار ایران موفق شد اولین دیدار المپیکی خود را با امتیازات 7 بر 6 شکست دهد.

 

به گزارش "ورزش سه"، اولین دیدار کیمیا علیزاده در رقابت های تکواندو 57 کیلوگرم المپیک ریو با آنا زانانویچ از کرواسی بود. زمان اول با تک اخطاری که برای حریف ثبت شد به پایان رسید اما آغاز زمات دوم با ضربه 3 امتیازی کیمیا همراه بود. ضربه های ناگهانی کیمیا و پاهای کشیده او آنا زانانویچ را مجبور به حفظ گارد دفاعی در طول مبارزه بود.


ضربه های پی در پی کیمیا ادامه داشت تا اینکه یک ضربه 3 امتیازی دیگر و اخطار دوم برای حریف کروات نتیجه را 7 بر صفر کرد. یک ضربه 3 امتیازی و 3 خطا پی در پی در لحظه های پایانی فاصله را به حداقل رساند تا امتیازات 7 بر 6 شود اما کیمیا باهوش عمل کرد تا اولین مبارزه با اولین برد او همراه شود.

 

کیمیای تکواندوی ایران به مصاف کرواسی می‌رود

کیمیا علیزاده نماینده وزن 57- کیلوگرم تیم ملی تکواندوی بانوان کشورمان در نخستین مبارزه خود به مصاف هوگوپوش کشور کرواسی برود.

 

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از فارس، سیزدهمین روز از بازی‌های المپیک 2016 برزیل در حالی پیگیری می‌شود که در دومین روز از مسابقات تکواندو، تکواندوکاران دو وزن 57- کیلوگرم زنان و 68- کیلوگرم مردان به مصاف حریفانشان خواهند رفت که کیمیا علیزاده بعنوان نماینده ایران رو در روی رقبایش قرار می‌گیرد.

 

طبق قرعه‌کشی انجام شده، کیمیا با رنکینگ 21 المپیکی و جایگاه دهم در جدول قرعه‌، باید در مبارزه اول با "انا زانینوویک" از کرواسی دیدار نماید. این تکواندوکار با تجربه کروات، سابقه حضور در المپیک را دارد که البته موفق به کسب مدال نشده است.

 

او طلای مسابقات قهرمانی جهان 2011، دو مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال 2007 و 2012 و برنز مسابقات قهرمانی جهان در سال 2015 را در کارنامه‌اش دارد. "آنا زانینوویک" از طریق رنکینگ سیستم به بازی‌های المپیک ریو راه پیدا کرد.

 

کیمیا در صورتیکه در این بازی سخت و نفس‌گیر برنده شود، باید با برنده اسپانیا و تایلند مبارزه کند. مبارزه کیمیا علیزاده با نماینده کرواسی ساعت 19 به وقت ایران انجام خواهد شد.

 

در روز سیزدهم جز کیمیا علیزاده ورزشکار ایرانی دیگری مسابقه ندارد.

 

انتهای پیام/

منبع: ورزش 3


برچسب ها: نتیجه و فیلم تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک ۲۰۱۶ ریو | مصاحبه، نتایج و برنامه مسابقات تیم ملی تکواندو در المپیک 2016 ریو + فیلم، نتیجه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو 28 مرداد 95، دانلود بازی تکواندو کیمیا علیزاده المپیک 2016 ریو برزیل، بازی تکواندو کیمیا علیزاده المپیک 2016، دانلود فیلم بازیهای کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو , نتیجه مسابقات تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 , فیلم مسابقه کیمیا علیزاده المپیک 2016 , نتیجه بازی تکواندو کیمیا علیزاده المپیک 2016 ریو , نتیجه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو , دانلود فیلم تکواندو کیمیا علیزاده المپیک 2016 ریو , ساعت بازی کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو , زمان مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 , نتیجه مسابقات تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو+فیلم کامل بازیها

مرداد
28
1395

ساعت مسابقه یک چهارم نهایی کیمیا علیزاده در المپیک 2016

برچسب ها: ساعت مسابقه یک چهارم نهایی کیمیا علیزاده در المپیک 2016، نتیجه مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 | یک چهارم نهایی، فیلم مسابقه یک چهارم نهایی تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016، برنامه مسابقات المپیک 2016 ریو | 28 مرداد 95 | نتیجه بازیها و فیلم، برنامه بازیهای المپیک 2016 ریو | پنجشنبه ۲۸ مرداد ۹۵ + فیلم و نتایج، نتایج و فیلم زمان مسابقات ورزشکاران ایران پنج‌شنبه 28 مرداد 95، برنامه بازیهای المپیک 2016 ریو | 28 مرداد 95 | فیلم و نتایج مسابقات امروز


ساعت مسابقه یک چهارم نهایی کیمیا علیزاده در المپیک 2016

ساعت 23:30 - تاریخ 28 مرداد 95

برای مشاهده نتیجه نهایی و فیلم کامل مسابقات علیزاده اینجا کلیک کنید

ساعت مسابقه یک چهارم نهایی کیمیا علیزاده در المپیک 2016


برچسب ها: زمان و ساعت برگزاری تکواندو کیمیا علیزاده المپیک 2016 ریو 16:30، زمان مسابقه کیمیا علیزاده تکواندو 28 مرداد المیپک 2016، صعود کیمیا علیزاده به مرحله ی یک هشتم نهایی المپیک 2016، زمان بازی تکواندو کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو 28 مرداد 95، نتایج بازیهای المپیک ورزشکاران ایرانی 2016 ریو 28 مرداد 95، ساعت مسابقه یک چهارم نهایی کیمیا علیزاده در المپیک 2016

مرداد
28
1395

نتیجه والیبال ایران و ایتالیا در المپیک 2016 | فیلم مرحله حذفی

برچسب ها: ساعت بازی والیبال ایران- ایتالیا در المپیک ریو - است، والیبال المپیک ریو 2016؛ ایران 0-3 روسیه؛ ایران باخت و حریف ایتالیا ...، والیبال :: ورزش 3، تیم ملی والیبال ایران - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News، پخش زنده و نتایج زنده - والیبال ایران - پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران، زمان و ساعت والیبال ایران و ایتالیا در المپیک 2016 ریو | نتیجه و فیلم، نتیجه بازی والیبال ایران و ایتالیا لیگ جهانی 12 تیر 95 + فیلم، ساعت والیبال ایران ایتالیا المپیک 2016 ریو | زمان مسابقه | یک چهارم نهایی، زمان | ساعت | نتیجه | والیبال ایران ایتالیا | المپیک 2016 | فیلم |، جدول نتایج مسابقات والیبال المپیک ۲۰۱۶ ریو | امروز آنلاین، برنامه مرحله یک چهارم نهایی المپیک مشخص شد؛ ساعت بازی ایران تغییر کرد


نتیجه والیبال ایران و ایتالیا در المپیک 2016 | فیلم مرحله حذفی

برای مشاهده نتیجه نهایی و دانلود فیلم بازی اینجا کلیک کنید

پیش بازی والیبال ایران و ایتالیا در المپیک

 

از ساعت 1:30 بامداد اولین رقابت  والیبالیست ها در دور مقدماتی مقابل ایتالیا انجام می شود که لوزانو درباره آن گفته است هر احتمالی وجود دارد شاید این بازی تبدیل به "بازی سال" شود.

 

به گزارش "ورزش سه"، در روزهایی که معمولا کلید واژه هایی مثل "شکست ناباورانه"، "حذف ... از المپیک"، "از مردم ایران عذر می خواهم" و "فشار مسابقات بالا بود" اخبار ورزشکاران ایرانی در المپیک ریو پیگیری می شود و پرامیدترین کاروان المپیکی ایران حس دلسردی نسبی را به وجود آورده است. تنها چند رویداد دیگر هستند که روزنه های امید را زنده نگه داشتند که یکی از اصلی ترین آن والیبال خواهد بود.


والیبالیست ها امشب رو در روی ایتالیایی قرار می گیرند که در صورت پیروزی شاید تمام اتفاقات تلخ کاروان ایران در سایه این موفقیت قرار بگیرد و به قول سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران شاید این بازی، "بازی سال" شود. بازی ایران و ایتالیا همیشه سرشار از نکات و جذابیت هایی بوده است که بسیاری از خاطرات شیرین طرفداران والیبال به بازی های این دو تیم برمی گردد.


ایران با تمام تیم های بزرگ دنیا بازی جدی و برابر داشته است اما دیدار با ایتالیا همیشه جذاب ترین رقابت والیبال ایران بوده است چرا که وقتی هنوز تیم طلایی ایران شکل نگرفته بود و ایتالیا همان تیم پرستاره افسانه ای محسوب می شد، کار دو تیم به ست پنجم کشیده شد و در امتیازی دراماتیک برد از چنگ ایران رفت تا آن اولین یورش والیبال کشورمان به شکست تیم های بزرگ دنیا باشد.

 

** نکاتی که قبل از بازی با ایتالیا یادآوری آنها خالی از لطف نیست:

 

* دو تیم 16 بازی با هم انجام داده اند که ایران در 5 بازی برنده بازی بوده است.


* 2013 (لیگ جهانی): ایران 3 – ایتالیا 1، 2013 (قهرمانان قاره‌ها): ایران 3 – ایتالیا 2، 2014 (لیگ جهانی): ایران 3 – ایتالیا 1 ، 2014 (لیگ جهانی): ایران 3 – ایتالیا 0 و 2014 (قهرمانی جهان): ایران 3 – ایتالیا 1 بردهای ایران مقابل ایتالیا در سال های اخیر بوده است.


* عثمانی خوانتورینا (5) و  ایوان زایتسف (9) با 72 و 71 امتیاز بهترین بازیکنان ایتالیا تا این مرحله از المپیک هستند.


* در جدول 10 اسپکر برتر المپیک میلاد عبادی پور بالاتر از فیلپه لانزا و ایوان زایتسف ایتالیایی قرار دارد.


* سید محمد موسوی و عادل غلامی در جمع بهترین دفاع کننده های المپیک قرار دارند، جمعی که ایتالیا در بالای جدول بازیکنی ندارد.


* نقطه پر رنگ تمایز ایران و ایتالیا در سرویس است. ایوان زایتسف با 6 امیتاز مستقیم بهترین بازیکن ایتالیا در این تکنیک بوده است و خوآنتورینا، لانزا، جیانلی و بیرارلی دیگر سرویس زن های پرامتیاز ایتالیا هستند.


* ایتالیا جزو معدود تیم هایی در این المپیک است که 2 لیبرو با خودش به ریو آورده که هر دو آنها ستاره های ایتالیا محسوب می شوند.

 

** اوج ایتالیای متحول شده در المپیک

 

تیم افسانه ای دهه 80 و 90 میلادی نزدیک به 10 سال ناموفق را پشت سر گذاشته بود تا اینکه در 2 سال اخیر تبدیل به همان قدرت همیشگی شده است البته با اضافه شدن 3 مهره اصلی؛ سیمونه جیانلی (پاسور)، عثمانی خوآنتورینا (ستاره کوبایی الاصل) و جیان لورنزو بلنجینی (سرمربی). تیم این روزهای ایتالیا با تیمی که حریف نزدیک ایران بود تفاوت های زیادی دارد و در این المپیک فرانسه، آمریکا، برزیل و مکزیک را شکست داد تا بعد از المپیک 2004 آتن که تجربه فینال را نداشته است یک بار دیگر به مدال طلا یورش ببرد.

 

* نتایج ایتالیا در این المپیک:

 

ایتالیا 3 - فرانسه 0
ایتالیا 3 - آمریکا 1
ایتالیا 3 - مکزیک 0
ایتالیا 3 - برزیل 1
ایتالیا 1 - کانادا 3 (پس ایتالیا هم در اوج قدرت شکست پذیر است.)

 

انتهای پیام/

نتیجه والیبال ایران و ایتالیا در المپیک 2016 | فیلم مرحله حذفی

منبع: ورزش 3


برچسب ها: پایان مرحله گروهی المپیک؛ کانادا صعود کرد، فرانسه حذف شد، نتایج دومین روز مسابقات والیبال مردان المپیک | فدراسیون والیبال ایران، آخرین اخبار والیبال ایران و والیبال المپیک 2016 ریو، برنامه بازیهای ایران در المپیک 2016 ریو + نتایج و جزییات | چهارشنبه، اخبار والیبال، زمان و ساعت والیبال ایران و ایتالیا در المپیک 2016 ریو | فیلم و نتیجه، نتیجه بازی دیشب ایران ایتالیا والیبال المپیک 2016 ریو

صفحه 1 از 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 صفحه بعد